Login

Signup

Mișcarea Europeană (European Movement) este cea mai mare rețea pan-europeană de organizații pan-europene. Este prezentă în 34 de țări și înglobează 38 de asociații internaționale, reunind structuri asociative, reprezentanți ai mediului de afaceri, sindicate, ONG-uri, partide politice, autorități locale și mediul academic.

Fondați în urmă cu 70 de ani, European Movement International a susținut în mod constant cooperarea și integrarea europeană bazată pe principiile păcii, democrației, libertății, solidarității, egalității, justiției, respectului pentru drepturile omului și justiției sociale.

Ce facem noi:

Mișcarea Europeană (European Movement) își propune să devină o platformă ce încurajează și facilitează participarea activă a cetățenilor și a părților interesate în vederea dezvoltării soluțiilor europene pentru problemele noastre comune. Oferim leadership gândit pentru ideile cu care se confruntă Europa; căutăm să contribuim la dezbaterile pentru viitorul Uniunii noastre, includem cetățenii și părțile interesate în deciziile care îi afectează și să-i influențăm pe cei ce crează politici în favoarea unei Europe cuprinzătoare, transparente și unite.

Mișcarea Europeană (European Movement) își propune să fie locul în care societatea civilă, mediul de afaceri, sindicatele, ONG-urile, partidele politice, autoritățile locale și mediul academic se strâng pentru a forma o cale pentru Uniunea Europeană. Noi încercăm să dezvoltăm idei noi adresate provocărilor cu care ne confruntăm, fie ele economice sau politice. Dorim să pornim dezbateri cu privire la arhitectura Uniunii Europene și să dezvoltăm propuneri pentru viitor referitoare la cum să guvernăm la nivel european.

Membrii noștri sunt implicați în activitatea zilnică de a influența procesul de elaborare a politicilor în domeniile care îi afectează. Mișcarea Europeană (European Movement) este locul unde ei au oportunitatea de a discuta probleme mai mari cu organizații reprezentând alte părți ale societății și unde au posibilitatea de a dezbate viitorul Europei.

European Movement International în 2018

Planul EMI pentru 2019

Partenerii europeni ai EMI